Marit Verlee – Vink (1965) is een echt mensen mens. Zij is spontaan, warm en oprecht betrokken. Van nature heeft zij interesse in wat mensen beweegt. Om steeds opnieuw bij kleine momenten van iemands leven aanwezig te mogen zijn ervaart zij als een geschenk.

Zij startte haar carrière in de crisisopvang voor jongeren in Den Haag, waar zij meemaakte hoe ingrijpende gebeurtenissen veel onrecht veroorzaakten in gezinnen en families. In deze periode ontdekte zij de kracht van het groepswerk. De dynamiek van de bewoners in huis was boeiend. In een praatgroep, die zij begeleidde, voor meisjes die seksueel waren misbruikt bleek veel kracht aanwezig. De meisjes konden van betekenis zijn voor elkaar.

Haar motivatie om na negen jaar als schoolmaatschappelijk werker aan de slag te gaan was om te proberen groter leed te voorkomen. Zij wilde eerder hulp bieden, zowel thuis als op school. Hierdoor zouden er minder ernstige kwetsuren ontstaan met daarbij behorende negatieve gevoelens en gedrag.

In een periode van meer dan zeventien jaar gaf zij allerlei groepen zoals opvoedcursussen, assertiviteit voor volwassenen, groepen voor kinderen in echtscheidingssituaties, trainingen op de hogeschool Leiden. Zij ontwikkelde zich in het groepswerk als een vis in het water. Zij ziet dat mensen zichzelf in een ander herkennen en dat zij elkaar kunnen inspireren zonder daarbij zelf in het middelpunt te hoeven staan. In elke groep ervaart zij telkens de kracht die aanwezig is.

Marit is, van aandacht voor crisis naar aandacht voor preventie, op een punt gekomen dat zij wil en kan stilstaan bij wat is. Zij nodigt anderen uit om wat goed is goed te houden, te durven kijken naar wat misschien moeilijk is of zelfs (veel) pijn doet. Als iemand de moed heeft hierover te praten, vindt zij dat er een belangrijke stap gezet is.

Opleidingen
1985-1989 HBO-Jeugdhulpverlening, Leidsche Hogeschool
2010 Haptotherapie, Academie voor haptonomie
2011-2015 Post HBO Contextuele therapie, Leren over Leven
Cursussen
2001 Systeemgericht werken met relaties en gezinnen, Kemplerinstituut Ravenstein
2004 Systeemgericht werken bij opvoedingsproblemen, Kemplerinstituut Ravenstein
2008 Kies-coach, Bureau Klassenwerk
2015 Basiscursus Emotionally Focused Therapy, ICEEFT

Verder heeft Marit nog vele andere congressen, trainingen en workshops gevolgd.