Investeren in een gezonde relatie?

relatiecursussen©beyondinfinity.nl

Eigen ervaring

U weet uit eigen ervaring dat u gelukkiger en veerkrachtiger bent, als u zich veilig en vertrouwd voelt in uw relatie. Er is dan een grotere kans dat u een liefdevolle partner en misschien ouder bent voor uw kind(eren), een goede werknemer en van positieve betekenis bent voor uw ouder(s).
relatiecursussen©beyondinfinity.nl

Verlangens

Misschien heeft u deze ervaring niet en verlangt u ernaar dat uw partner u meer waardeert, hoort en ziet en u geeft wat u nodig heeft. Door bijvoorbeeld soms een bloemetje mee te brengen of intiem te zijn voor het slapen gaan, gewoon omdat u de liefste bent!
relatiecursussen©beyondinfinity.nl

Vervelende confrontatie

In het dagelijks leven kunnen er veel dingen goed gaan. Er kunnen ook vervelende confrontaties zijn met uw partner. Als u zich minder veilig, vertrouwd en gewaardeerd voelt is de kans groter op nare confrontaties. Kwetsuren uit het verleden kunnen gemakkelijk naar de oppervlakte komen.

  • Herkent u in welke vaste patronen u terecht komt?
  • U beschuldigt elkaar.
  • De een beschuldigt de ander, de ander trekt zich terug.
  • Er wordt helemaal niet meer gepraat.

Er zijn allerlei redenen waarom relaties niet altijd zo gelukkig verlopen als men zou wensen.

Mensen die veel nare ervaringen hebben opgedaan in hun leven hebben meer kans op pijnplekken die, in contact met anderen, geraakt kunnen worden. Ook het ouderschap kan relatieproblemen met zich meebrengen. Uit onderzoek blijkt dat ca 80% van de ouders na het krijgen van een eerste kind in meer of mindere mate relatieproblemen ervaren. De helft daarvan is zelfs binnen vijf jaar gescheiden. Jaarlijks zijn er 70.000 kinderen direct betrokken bij de scheiding van hun ouders.

Ook financiële situaties, ziekte of werkloosheid kunnen direct invloed hebben op relaties.

Deelnemers reageren enthousiast over de professionele, oprecht betrokken begeleiding, over de waardevolle inzichten en handvatten die zij hebben gekregen.